Kapela Maliszów „Wiejski dżez”

Ludowa muzyka improwizowana.

(2017, Unzipped Fly Records)

Jan Malisz (śpiew, basy, akordeon), Zuzanna Malisz (śpiew, baraban, bęben obręczowy) i Kacper Malisz (skrzypce). Wiejski dżez – muzyka tradycyjna (Pogórze) wymieszana z ludową inwencją twórczą Maliszów. Jan: Z jednej strony moje kompozycje osadzone bardziej w kanonie tradycji, a z drugiej kompozycje Kacpra, oparte w dużej mierze na improwizacji i gra Zuzanny która[…] wymyka się spod kontroli*. Brzmią surowo, nawet jak na standardy takiego muzykowania. Bardziej wyróżniają ich jednak wspomniane improwizacje Kacpra, stanowiące trzon kilku utworów – jego skrzypce są integralną częścią kapeli, a zarazem żyją własnym, nieludowym życiem.
O istnieniu tej płyty dowiedziałem się z Dwójki, mojej obecnej radiowej faworytki. Nie wiem co u nich, ponieważ hasła „Kapela Maliszów” nie wyguglowałem. Ale – za sprawą Wiejskiego dżezu – najpewniej to uczynię.

* Fragment tekstu zamieszczonego na opakowaniu płyty kompaktowej.