Książko-krążenie na manowcach

Czepiać się organizatorów tego książko-krążenia czy wyróżnić „miłośników” czytania i porządku, którzy z takim zaangażowaniem włączyli się w tę akcję?

Druga połowa lipca 2020 roku.