„Droga Kurta Lewina z Mogilna na Massachusetts Institute of Technology w Bostonie”

(Wydawnictwo FNCE, Poznań 2021)

Książkę przeczytałem kilka miesięcy temu. Z powodu trawiącej mnie gorączki fotograficznej, posiłkując się notatkami, do tematu wracam u progu jesieni. Chciałem napisać, że to odpowiednia pora na lekturę, ale nie – na dobrą książkę zawsze jest pora. Na przykład biografię człowieka, o którym dotąd wiedziałem niewiele – naukowiec urodzony w Mogilnie, na jednej z kamienic ma tablicę pamiątkową.

  1. Co łączy Kurta Lewina z Albertem Abrahamem Michelsonem? Droga… plus wydana kilka lat temu Od początku było światło. Rzecz o Albercie Abrahamie Michelsonie i wszystko jasne: miejsce urodzenia (teren dzisiejszego powiatu mogileńskiego), żydowskie pochodzenie, praca naukowa, USA, biograf…
  2. Tomasz Kardaś (regionalista i fizyk) powtórzył to, co zrobił z Michelsonem – czytelnikowi nie dał pretekstu do rzucenia książki w kąt, co szczególnie ważne w kontekście aktywności w tak nieatrakcyjnych dla statystycznego Kowalskiego dziedzinach naukowych, jak fizyka (Michelson) czy psychologia społeczna (Lewin). Interdyscyplinarność popłaca.
  3. Dzisiaj, pod koniec 2020 roku, Lewin zaliczany jest do grona najbardziej wpływowych psychologów społecznych i coraz częściej uważany jest za ojca jakże obecnie modnej psychologii zarządzania różnymi organizacjami. […] Szczególnie ostatnio bardzo docenia się wkład Lewina w badania dynamiki zarządzania różnymi organizacjami i korporacjami (strona 318). Czyżby przyłożył rękę do czegoś, co kojarzę jako współczesne „korporacyjne pranie mózgu”?
  4. Książka ukazała się nakładem firmy wydawniczej. Takie rozwiązanie docenią osoby, którym kiedykolwiek było dane zajmować się stroną techniczną lub kolportażem publikacji wydanej przez bibliotekę, dom kultury, stowarzyszenie czy samego autora.
  5. Starania o przyjazd matki do USA oraz losy innych członków rodziny Lewina w okresie wojny 1939-1945 bardziej pasują mi do rozdziału Lata II wojny światowej w życiu Kurta Lewina, nie Początkowych latach Kurta Lewina w Ameryce.
  6. Fragment poświęcony dziejom miejscowości Gębice (dla niewtajemniczonych: pozostajemy w granicach powiatu mogileńskiego), gdzie na przełomie XVIII i XIX wieku osiedli Lewinowie, a także historię zmian w pruskim systemie edukacji gimnazjalnej zostawiłbym na inną okazję.